Bizi Takip Edin
 
EĞİTİMLER

 

 

- Kredi Riski Yönetimi Eğitimi

 

 

- Operasyonel Risk Yönetimi Eğitimi

 

 

- Yönetim Kurulu Üyeleri Eğitim Programı

    Eğitim Programları  
 
Kredi Riski Yönetimi Eğitimi  
 
Kredi Riski Yönetimi Eğitimi      
 • Derecelendirme ve notlama sistemi nedir, aralarındaki farklılıklar nelerdir, nasıl geliştirilir?
 • Kredi riskini nasıl ölçeriz? Standart yöntem, içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım nedir?
 • Beklenen ve beklenmeyen kayıp nasıl hesaplanır?
 • Model geliştirme ve validasyonunda kullanılan istatistiki yöntemler nelerdir?
 • Risk bazlı fiyatlama, risk bazlı getiri nedir, nasıl hesaplanır?
 • Örnek olay_derecelendirme sistemi geliştirme

Eğitim Süresi          :

1 Gün

Eğitim saatleri        :

09:30 - 17:00 

 

 

 

Eğitim Programı

 • Notlama ve Derecelendirme Sistemleri (Rating & Scoring Systems)
 • Basel II Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Uyumlaştırılması
 • Basel II_Standart Yaklaşım [The Standard Approach (SA)]
 • Basel II_ İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım [The Internal Ratings-Based Approach (IRB)]
 • Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım [Foundation Approach (F-IRB)]
 • Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım [Advanced Approach (A-IRB)]
 • İhtisas Kredileri; Denetim Otoritesi Tasnif Kriteri Yaklaşımı (Specialised Lending; Supervisory Slotting Criteria Approach)
 • Temerrüt Olasılığı, Temerrüt Halinde Kayıp, Temerrüt Tutarı, Vade, Beklenen Kayıp, Beklenmeyen Kayıp, (Expected Loss, Unexpected Loss, Probability of Default, Loss Given Default, Exposure at Default, Maturity)
 • Basel II Derecelendirme Sistemi Asgari Gereklilikler (Basel II Minimum Requirements in Rating System Design)
 • Model Geliştirmede ve Validasyonunda Kullanılabilecek Yöntemler (Methods to be used in the Development of Internal Models and Validations)
 • Geriye Dönük Test, Benzer Uygulamalarla Test, Merkezi Dağılım, Standart Sapma, Varyans, Korelasyon, Regresyon, Faktör Analizi, Riske Maruz Değer (Backtesting, Benchmarking, Central Tendency, Standard Deviation, Variance, Correlation, Regression, Factor Analysis, Value at Risk)
 • Risk Bazlı Yaklaşımlar (Riske Ayarlı Getiri, Riske Ayarlı Fiyatlama) (RAROC, RBP)
 • Örnek Uygulamalar 

Eğitim programları kurum içi eğitim olarak düzenlenmektedir.

 

Sorularınız ve teklif almak için iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz. 

 

Operasyonel Risk Yönetimi Eğitimi  
 
 
 
 
Tüm Haklarımız Saklıdır.