Bizi Takip Edin
    Hakkımızda  
 

FORS KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri (FORS), kurumsal risk yönetimi sistemlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi konularında firmalara danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek üzere Nisan 2014’de kurulmuştur. Firmanın amacı, kurumsal risk yönetimi sistemlerinin kurulumuna ve geliştirilmesine destek verirken, “risk yönetiminin” teorik, anlaşılmaz ve sadece yerine getirilmesi gereken yasal bir yükümlülük olarak görülmemesi, firmanın stratejik hedeflerine ulaşmakta yardımcı, pratik sonuçları görülebilen ve iş kararlarının ve süreçlerin tamamlayıcı bir parçası olarak algılanması ve kabulünü konusunda destek sağlamaktır.

 

FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri ve Finecus Yazılım ve Danışmanlık arasında "risk yönetimi yazılımları" konusunda stratejik işbirliği anlaşması bulunmakta olup, bu anlaşma ile Finecus bünyesinde yer alan risk yönetimi yazılımları FORS tarafından da sunulmaktadır. Yazılımlar, Piyasa Riski Yönetimi, Aktif-Pasif ve Likidite Riski Yönetimi, Kredi Riski Yönetimi, Skorlama ve Derecelendirme (Avra), Operasyonel Risk Yönetimi (GRC), IFRS, IFRS9, Basel, Bütçe ve Planlama, Mutabakat Yönetimi (Reconciliation), Performans Yönetimi, Kara Paranın Aklanması ve Dolandırıcılığın Önlenmesi gibi geniş bir yelpazede yer almaktadır.   

 

FORS Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri yönetiminde Aralık 2014’de çalışmalarına başlayan OpRisk Dergisi, 7000 civarında operasyonel risk olayını içeren bir veritabanı hizmeti sunmaktadır. Veritabanında yer alan kayıtlar resmi makamlarca açıklanmış olan idari para cezaları ve diğer yasal yaptırımlardan oluşmaktadır. Bu doğrultuda, veritabanında yer alan kayıtlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Hukuk Daireleri ve mahkeme kararları ve firmaların resmi açıklamalarına dayanmaktadır. Her bir olayın açıklandığı resmi kaynak, referans olarak veritabanında ayrı bir arama kriteri oluşturacak şekilde kaydedilmiştir.

 

Veritabanı Türkiye’de bu şekilde yapılmış bir çalışmanın ilk örneğidir. Amaç, yapılacak iş analizlerinde ve uyum, süreç geliştirme, modelleme, istihbarat gibi çalışmalarda kurumlarca gereksinim duyulan dışsal bilgi desteğini sağlamaktır.

 

Filiz İdil, FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri'nin kurucu ortağı ve yöneticilerindendir. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezundur. 22 yıl bankacılık tecrübesi olan Filiz İdil, bankacılıkda iç denetim, kurumsal pazarlama, kredi tahsis ve operasyon, sistem geliştirme ve risk yönetimi alanlarında çalışmıştır. Hollanda’da da bankacılık sektöründeki 9 yılı aşkın iş tecrübesini kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak tamamlayan Filiz İdil, Türkiye’ye dönmesini takiben yine bankacılık sektöründe 8 yıl Risk Yönetimi Başkanı olarak çalışmıştır.

 

Vizyon  
 

FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri’nin vizyonu, hizmet verdiği kurumların risk yönetimi alanından reel fayda sağlamalarını amaç edinen, yeniliğe ve gelişime açık bir firma olarak önümüzdeki 5 yıl içinde, kurumsal risk yönetimi danışmanlığı alanında, Türkiye'deki en büyük 5 firma arasında yer almaktır.

 

Misyon  
 

FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri'nin misyonu, hizmet verdiği firmalarda risk yönetiminin yasal bir zorunluluk olarak yerine getirilen bir fonksiyon olmaktan çıkarak, kurum kültürünün ve stratejik karar alma sürecinin vazgeçilmez bir parçası olması yönünde tüm gayreti ve bilgisiyle çalışan, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini anlayan ve bunlara uygun çözümler geliştiren bir firma olmaktır.

 

Etik İlkeler  
 

FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri, çalışanları danışmanlık faaliyetlerini yerine getirirken izleyen etik ilkelere bağlı kalacaklardır:

 

  • Din, dil, ırk ya da kişiye has herhangi bir özellik nedeniyle ayrım yapmayan ve her bireye saygı duyan kişiler olacaklar, doğayı koruyarak  gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaya özen göstereceklerdir.                  
  • Çalışmaları sırasında ulaştıkları firma bilgileri konusunda gizlilik prensibine bağlı kalacaklardır.                                
  • Çalıştıkları firmalara karşı özenli, dürüst ve adil davranacaklar, bilgi ve becerilerini hizmet verdikleri firmanın yararları doğrultusunda açıklıkla kullanacaklardır.                                                                                                                 
  • Çalışmalarını yasalar ve ilgili diğer mevzuat kapsamında düzenleyecekler, hukuka bağlı kalacaklardır.                  
  • Hizmet verecekleri firmada görevlendirilen FORS Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri çalışanlarının verecekleri hizmetle ilgili eğitim, beceri ve bilgi sahibi olmasına dikkat edeceklerdir.
 
 
 
Tüm Haklarımız Saklıdır.